Lietuvos teisės derinimo su Europos Sąjungos prieglobsčio teisynu iššūkiai

Lyra Vysockienė

Santrauka


Šalia politikos ir administracinės praktikos derinimo pasirengimo narystei Europos Sąjungoje procese teisės derinimui skiriama bene daugiausia dėmesio. Prieglobsčio klausimai, kartu su kitomis teisingumo ir vidaus reikalų sritimis, aktualūs Europos Sąjungoje, taigi ir Lietuvoje. Šiame straipsnyje pateikiamo tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos teisės derinimo su Europos Sąjungos prieglobsčio teisynu rezultatus ir nustatyti šio proceso trūkumus bei tolesnius poreikius. Straipsnyje pateikiama analizė apima laikotarpį nuo 2000 m. iki 2002 m. pabaigos. Tyrimo objektu pasirinktos Lietuvos teisės normos, reguliuojančios prieglobsčio klausimus. Taikant lyginamąjį ir analitinį metodą šios normos vertinamos Europos Sąjungos prieglobsčio teisės ir politikos požiūriu. Straipsnyje apžvelgiami narystės reikalavimai prieglobsčio srityje, Lietuvos kompetentingų įstaigų atlikti teisės derinimo darbai ir tai, kas dar turi būti atlikta siekiant įvykdyti narystės reikalavimus. Straipsnyje taip pat pateikiama galinčių kilti problemų prognozė. Apžvelgiama tema Lietuvos mokslinėje literatūroje beveik nenagrinėta, išskyrus pačios autorės studijas šia tema.

Raktiniai žodžiai


prieglobstis; pabėgėliai; užsieniečiai; pabėgėlio statusas; Europos Sąjungos prieglobsčio politika; narystė Europos Sąjungoje

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195