Prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindai Lietuvos Respublikoje

Laurynas Biekša

Santrauka


Straipsnį sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje aptariama prieglobsčio prašytojų sulaikymo reglamentavimo raida Lietuvoje, pristatomas anksčiau galiojęs atskiras bei 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytas prieglobsčio prašytojų ir užsieniečių sulaikymo reglamentavimas. Antroje dalyje aptariami principiniai tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės reikalavimai, keliami prieglobsčio prašytojų sulaikymui, atkreipiamas dėmesys į prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindų siaurinamojo aiškinimo principą. Trečioje dalyje kritiškai nagrinėjami 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyti prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindai, jų taikymo praktika ir suderinamumo su tarptautinės ir ES teisės aktais problemos. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kaip sistemiškai, atsižvelgiant į tarptautinių ir ES teisės aktų reikalavimus, turėtų būti aiškinamos 2004 m. balandžio 29 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatos, reglamentuojančios prieglobsčio prašytojų sulaikymo pagrindus.

Raktiniai žodžiai


pabėgėlių teisė; prieglobstis; prieglobsčio prašytojai; sulaikymas; sulaikymo pagrindai; sulaikymo būtinumas; neteisėtas atvykimas; išsiuntimas; konvencija dėl pabėgėlių statuso; Europos žmogaus teisių konvencija; įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėt

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195