Prieglobsčio teisinis reguliavimas ir politika Slovakijos Respublikoje

Lucia Hurná

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas Slovakijos prieglobsčio teisinis reguliavimas bei prieglobsčio politikos koncepcijos plėtra. Taip pat aptariamos užsieniečiams suteikiamos skirtingos apsaugos formos bei pristatomos pabėgėlių migracijos tendencijos Slovakijos Respublikoje.
Prieglobsčio institutas buvo praktiškai nežinomas buvusios Čekoslovakijos teisinėje sistemoje, todėl prieglobsčio klausimai yra naujas socialinis reiškinys Slovakijos Respublikoje. Per pastaruosius dvidešimt metų, atsižvelgiant į tarptautines sutartis bei Europos Sąjungos teisės aktus, prieglobsčio srityje buvo priimti nacionaliniai teisės aktai, formuojama institucinė sistema.
Šiuo metu pagrindinis nacionalinis teisės aktas, reguliuojantis prieglobsčio suteikimo klausimus, yra Prieglobsčio aktas Nr. 480/2002, priimtas 2002 m. birželio 20 d. Šis aktas reguliuoja tarptautinę užsieniečių teisinę padėtį ir jų tarptautinę apsaugą Slovakijos Respublikoje. Pagal Prieglobsčio aktą, Slovakijos Respublikoje gali būti suteikiamos skirtingos apsaugos formos. Tarptautinė apsauga asmenims gali būti užtikrinama suteikiant pabėgėlio statusą arba papildomą apsaugą. Prieglobsčio aktas taip pat reguliuoja ir kitas užsieniečiams suteikiamas apsaugos formas, pavyzdžiui, laikinąją apsaugą. Akte įtvirtintos pabėgėlio statuso suteikimo sąlygos bei procedūros, taip pat jame numatytos įvairių kategorijų asmenų teisės ir pareigos. Prieglobsčio aktas reglamentuoja ir prieglobstį gavusių asmenų integracijos klausimus.
Slovakijos Respublikoje palyginti su ankstesniais metais pastebimas nuolat mažėjantis prieglobsčio prašymų skaičius. Nors prieglobsčio prašytojai sudaro nemažą dalį imigrantų, atvykstančių į Slovakijos Respubliką, tačiau tik apie trečdalis jų toliau tęsia prieglobsčio procedūrą. Todėl galima daryti išvadą, kad daugeliui migrantų Slovakija yra tik tranzitinė valstybė.

Raktiniai žodžiai


tarptautinė apsauga; prieglobstis; papildoma apsauga; laikinoji apsauga; Prieglobsčio aktas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195