Numeris Pavadinimas
 
Tomas 66, Numeris 58 (2005): Jurisprudencija Nauji identifikacijos metodai teismų praktikoje Santrauka  PDF (English)
Piotr Girdwoyń
 
Tomas 67, Numeris 59 (2005): Jurisprudencija Kompleksinio drabužių pažeidimų tyrimo reikšmė nustatant įrankį – savigynai skirtą elektrošoko įtaisą Santrauka  PDF
Daina Vasiliauskienė, Virginija Mikučionienė, Eduardas Vaitkevičius
 
Tomas 65, Numeris 57 (2005): Jurisprudencija Magistro baigiamųjų darbų rengimas Mykolo Romerio universitete kriminalistikos mokslo plėtros kontekste Santrauka  PDF
Hendryk Malevski, Eglė Latauskienė, Snieguolė Matulienė
 
Tomas 75, Numeris 67 (2005): Jurisprudencija Profesoriaus Eugenijaus Palskio mokslinės ir pedagoginės veiklos įtaka kriminalistikos plėtrai Lietuvoje Santrauka  PDF
Vilma Sakalauskienė, Redas Davidonis
 
Tomas 65, Numeris 57 (2005): Jurisprudencija Keletas teisėsaugos institucijų pareigūnų rengimo dieniniame skyriuje metodų Santrauka  PDF (English)
Leonids Makans
 
Tomas 75, Numeris 67 (2005): Jurisprudencija Profesoriaus Eugenijaus Palskio požiūris į įrodymų sampratą Santrauka  PDF
Ryšardas Burda
 
Tomas 65, Numeris 57 (2005): Jurisprudencija Šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis uþtikrinimas – dabartinis mokslinis įdirbis ir ateities prognozės Santrauka  PDF (English)
Vidmantas Egidijus Kurapka, Hendryk Malevski
 
Tomas 76, Numeris 68 (2005): Jurisprudencija Kriminalistinis neviešų tyrimo veiksmų integracijos į Lietuvos baudžiamąjį procesą vertinimas Santrauka  PDF
Ernestas Lipnickas
 
Tomas 65, Numeris 57 (2005): Jurisprudencija Ekonominių nusikaltimų pėdsakų susidarymo ypatumai Santrauka  PDF
Ryšardas Burda
 
Tomas 76, Numeris 68 (2005): Jurisprudencija Patikslinamieji ikiteisminio tyrimo pradėjimo stadijos veiksmai Santrauka  PDF
Ryšardas Burda, Algimantas Kliunka
 
Tomas 65, Numeris 57 (2005): Jurisprudencija Loginiai metodologiniai kriminalistikos apibūdinimo aspektai mokslo paþinimo sistemoje Santrauka  PDF (English)
Vladimirs Terehovičs, Elita Nīmande
 
Tomas 85, Numeris 7 (2006): Jurisprudencija Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas baudžiamosios teisės ir kriminalistikos kontekste Santrauka  PDF
Egidijus Vidmantas Kurapka, Hendryk Malevski, Justinas Sigitas Pečkaitis, Eduardas Vaitkevičius
 
Tomas 65, Numeris 57 (2005): Jurisprudencija Kriminalistikos vieta mokslų sistemoje Santrauka  PDF (English)
Anrijs Kavalieris
 
Tomas 89, Numeris 11 (2006): Jurisprudencija Specialiųjų žinių naudojimo formų Lietuvos baudžiamajame procese optimizavimas Santrauka  PDF
Ryšardas Burda, Janina Juškevičiūtė
 
Tomas 66, Numeris 58 (2005): Jurisprudencija Teismo identifikacijos dabartis ir ateitis Santrauka  PDF (English)
Zoltán Hautzinger
 
Tomas 95, Numeris 5 (2007): Jurisprudencija Ginklo pavojingumo sąvoka teisėje ir kriminalistikoje Santrauka  PDF
Eduardas Vaitkevičius
 
Tomas 101, Numeris 11 (2007): Jurisprudencija Dėl ginklų paskirties nustatymo svarbos taikant jų apyvartos apribojimus Santrauka  PDF
Eduardas Vaitkevičius, Sigitas Sinkevičius
 
Tomas 66, Numeris 58 (2005): Jurisprudencija Biomechanika teismo ekspertizėje Santrauka  PDF (English)
Jiří Straus, Viktor Porada
 
Tomas 102, Numeris 12 (2007): Jurisprudencija Kriminalistikos ir teismo ekspertizės žinių poreikio ir jų taikymo praktikos Lietuvoje vertinimas Santrauka  PDF
Egidijus Vidmantas Kurapka, Hendryk Malevski, Eglė Kažemikaitienė
 
Tomas 66, Numeris 58 (2005): Jurisprudencija Teismo ekspertizė Lenkijos baudžiamojo proceso ir kriminalistikos doktrinoje Santrauka  PDF (English)
Rafał Cieśla
 
0 - 0 iš 21 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.