Specialiųjų žinių naudojimo formų Lietuvos baudžiamajame procese optimizavimas

Ryšardas Burda, Janina Juškevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos specialiųjų žinių naudojimo reglamentavimo problemos, iškilusios 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui.
Straipsnyje analizuojamos specialiųjų žinių naudojimo formos: ekspertizė ir specialisto išvada. Daugiausia dėmesio skiriama ekspertizės skyrimo problemų analizei, specialiųjų žinių naudojimo formų palyginimui bei jų optimizavimui. Autoriai kritikuoja ekspertizės skyrimo procedūrą, kuri tapo daugiapakopė ir neleidžia pasiekti teisinės reformos metmenyse numatyto tikslo, t. y. neužtikrina spartaus baudžiamosios bylos parengimo teisminiam nagrinėjimui.
Straipsnio pabaigoje autoriai siūlo optimizuoti specialiųjų žinių naudojimo formas ir pateikia, jų nuomone, būtinus Baudžiamojo proceso kodekso normų papildymus.

Raktiniai žodžiai


kriminalistika; baudžiamasis procesas; specialiosios žinios; ekspertizė; ekspertas; specialistas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195