Profesoriaus Eugenijaus Palskio mokslinės ir pedagoginės veiklos įtaka kriminalistikos plėtrai Lietuvoje

Vilma Sakalauskienė, Redas Davidonis

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjama vieno žymiausių Lietuvos kriminalistikos ir baudžiamojo proceso specialistų profesoriaus Eugenijaus Palskio mokslinė ir pedagoginė veikla ir jo darbų įtaka kriminalistikos plėtrai Lietuvoje. Autoriai trumpai apžvelgia prof. E. Palskio kelią į mokslą, mokslinių pažiūrų formavimąsi, mokslinius interesus kriminalistikoje, pateikia jo disertacijos „Daiktinių įrodymų fiksavimas (metodologinės, procesinės ir kriminalistinės problemos)“ pagrindines mintis ir tezes. Trumpai apžvelgiant profesoriaus tyrimus kriminalistikos istorijos, kriminalistikos technikos srityje, bandyta atskleisti jo įtaką kriminalistikos mokslo plėtrai Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai


kriminalistika; mokslas; studijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195