Ekonominių nusikaltimų pėdsakų susidarymo ypatumai

Ryšardas Burda

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami aktualūs ekonominių nusikaltimų tyrimo metodikos klausimai. Nusikaltimų ikiteisminio ekonominių nusikaltimų tyrimo metodikos pagrindą sudaro jų kriminalistinė charakteristika. Vienas svarbiausių kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos elementų yra nusikaltimo darymo būdas, kurio požymiai atsispindi nusikaltimo pėdsakuose. Beje, pėdsakuose atsispindi ne tik nusikaltimo darymo būdas, bet ir nusikaltimo situacijos, įtariamojo asmenybės bruožų bei pasikėsinimo dalyko ypatumai.
Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjami bendri pėdsakų formavimosi dėsningumai. Tai nusikaltimo mechanizmo ir darymo būdo specifikos išskyrimas. Pastarojo dalyko sistema nėra griežta ir darymo būdo elementai priklauso nuo ekonominio nusikaltimo rūšies, įtariamojo funkcijų įmonėje ir kt. Antroje dalyje nagrinėjamas pasikėsinimo dalykas ir ekonominių nusikaltimų kriminalistinių pėdsakų susidarymas. Ekonominių nusikaltimų pėdsakų susidarymui įtakos turi tradiciniai kriminalistiniai pėdsakai, kurių formavimasis darant šiuos nusikaltimus nors ir nėra išskirtinis, tačiau, atsižvelgiant į pasikėsinimo dalykus, ant kurių jie susidaro, keičiasi šių pėdsakų paieškos ir tyrimo taktika. Trečioje straipsnio dalyje apžvelgiama įrankių ir priemonių įtaka ekonominių nusikaltimų pėdsakų formavimuisi.
Taip pat šiame straipsnyje nagrinėjami norminio veiklos modelio ir nusikaltimo darymo būdo sąsajos ir skirtumai kaip pagrindas įtariamojo nusikalstamai veiklai ištirti.

Raktiniai žodžiai


kriminalistika; baudžiamasis procesas; ekonominiai nusikaltimai; nusikaltimo pėdsakai; modus operandi; nusikaltimo mechanizmas; įtariamasis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195