Šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis uþtikrinimas – dabartinis mokslinis įdirbis ir ateities prognozės

Vidmantas Egidijus Kurapka, Hendryk Malevski

Santrauka


Straipsnyje pateikiami svarbiausi Mykolo Romerio universiteto vykdytos mokslo programos „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija“ antrosios krypties „Šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis užtikrinimas“ rezultatai:
suformuluoti kriminalistikos mokslo plėtros Lietuvoje fundamentiniai pagrindai;
parengti ir įgyvendinti taikomieji kriminalistikos, kaip nusikaltimų tyrimo funkcijas užtikrinančios disciplinos, pagrindai, rengiamos naujų nusikaltimų rūšių (ekonominių, ūkinių, finansinių, komercinių, bankininkystės ir kt.) tyrimo metodikos ir mokslinės praktinės rekomendacijos;
pasiūlyta nusikaltimų tyrimo Lietuvoje šiuolaikinė prognostinė koncepcija (procesiniai, kriminalistiniai ir organizaciniai aspektai);
pateikti įstatymų projektai bei siūlymai tobulinti baudžiamojo proceso įstatymus, atliktos kitų projektų mokslinės ekspertizės, mokslinės praktinės rekomendacijos teisėsaugos institucijoms nusikaltimų tyrimo veiklai optimizuoti ir jos rezultatyvumui didinti, analitiniai apibendrinimai, parengtos mokslinės informacinės apžvalgos, disertacijos, praktinės metodinės rekomendacijos, išleisti vadovėliai;
parengtos mokslinės, mokymo (studijų) ir praktinės specialiųjų žinių taikymo tiriant nusikaltimus programos ir metodinės rekomendacijos specialistams, rengiamiems Mykolo Romerio universitete, kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojams ir teisėsaugos institucijų darbuotojams.
Atkreipiamas dėmesys, jog mokslo programa pradėta vykdyti vienomis, baigta kitomis sąlygomis.
Pabrėžiama būtinybė tęsti kompleksinius nusikalstamumo reiškinių tyrimus tarptautiniu lygmeniu.

Raktiniai žodžiai


nusikalstamumas; prognozė; tyrimas; kriminalistika

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195