Teismo ekspertizė Lenkijos baudžiamojo proceso ir kriminalistikos doktrinoje

Rafał Cieśla

Santrauka


Nors ekspertizės sąvoka Lenkijos teisinėje literatūroje ir teismo praktikoje vartojama jau seniai, tačiau šalyje iki 1969 m. veikusiame Baudžiamojo proceso kodekse ekspertizės skyrimas nebuvo reglamentuojamas.
1997 m. įsigaliojusiame Baudžiamojo proceso kodekse ekspertizės terminas apibrėžiamas 194 ir 198 straipsniuose. Ekspertizė minima ir kituose baudžiamojo proceso straipsniuose: specialisto išvada (193 str., 194 str., 200 str.), tyrimas (198 str.), psichinio ligonio stebėjimas (203 str.), apžiūra (207–210 str., 212 str.), lavono skrodimas (209 str.), procesinis eksperimentas (211 str.).
Straipsnio autorius atkreipia dėmesį į tai, kad prieš nagrinėjant ekspertizės sąvoką kriminalistikoje ir baudžiamajame procese turi būti išnagrinėtos specialių žinių, tyrimo ir specialisto išvados sąvokos. Straipsnyje pateikiamos lenkų mokslininkų Z. Kegelio, Z. Czeczoto, M. Czubalskio, S. Sliwinskio ir T. Hanauseko išsakytos pažiūros ekspertizės klausimu.
Autoriaus nuomone, ekspertizė susideda iš dviejų dalių: tyrimo, kuris apima apžiūrą, suvokimą ir stebėjimų aprašymą ir tyrimo rezultatų ataskaitos, kuri gali būti pateikta žodžiu arba raštu. Nepriklausomai nuo ataskaitos pateikimo būdo, turi būti nurodyti taikyti stebėjimo metodai. Tyrimo metu padarytos išvados gali būti pateiktos ir kaip specialisto išvada.
Straipsnyje pateikiamos Lenkijos mokslininkų išsakytos nuostatos dėl specialių žinių termino apibrėžimo. Nagrinėjama Lenkijos baudžiamojo proceso kodekse reglamentuota eksperto ir specialisto procesinė padėtis.
Autorius išsako savo nuostatą ekspertizių klasifikavimo klausimais ir pateikia savo ekspertizių klasifikaciją.

Raktiniai žodžiai


ekspertizė; specialios žinios; kriminalistika; baudžiamasis procesas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195