Numeris Pavadinimas
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Terorizmas: tiesa ir prasimanymai Santrauka  PDF (English)
Alexandr Levchenkov
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Terorizmas ir kova su terorizmu – dvi grėsmės žmogaus teisėms (metodologinis aspektas) Santrauka  PDF
Alfonsas Vaišvila
 
Tomas 63, Numeris 55 (2004): Jurisprudencija Terorizmas ir jo prevencijos Lietuvoje problema Santrauka  PDF
Aurelijus Gutauskas, Raimundas Kalesnykas, Darius Petrošius
 
Tomas 107, Numeris 5 (2008): Jurisprudencija Tikslinis nužudymas ir jo teisėtumas pagal tarptautinę humanitarinę teisę Santrauka  PDF (English)
Justinas Žilinskas, Wouter Declerck
 
Tomas 21, Numeris 2 (2014): Jurisprudencija JTO ir NATO bendradarbiavimas įgyvendinant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1540 Santrauka  PDF (English)
Dalia Vitkauskaitė-Meurice
 
Tomas 59, Numeris 51 (2004): Jurisprudencija Terorizmo sąvoka Santrauka  PDF
Arūnas Paukštė
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Pagrindinės šiuolaikinio terorizmo ideologinės kryptys Santrauka  PDF
Arūnas Paukštė
 
Tomas 117, Numeris 3 (2009): Jurisprudencija Žmogaus teisės naudojant kovos suterorizmu priemones: JAV patirtis Santrauka  PDF (English)
Andrius Lygutas
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Tarptautinis terorizmas ir legitimių priemonių kovojant su juo naudojimas Santrauka  PDF
Ernestas Spruogis
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Terorizmo grėsmė kaip teisėsaugos institucijų integraciją skatinantis veiksnys Santrauka  PDF
Dainius Žilinskas
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Terorizmo grėsmė globalinių krizių valdymo kontekste Santrauka  PDF
Nendrė Černiauskienė
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Terorizmas: jo priežastys ir raidos tendencijos Santrauka  PDF
Darijus Beinoravičius
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija P. Novgorodcevo valstybės sunykimo utopijos kritika (prieš marksizmą ir anarchizmą) Santrauka  PDF (English)
Alexandr Litvinov
 
Tomas 68, Numeris 60 (2005): Jurisprudencija Visuomenės saugumo ir žmogaus teisių ryšys kaip antiterorizmo ideologijos legitimacijos pagrindas Santrauka  PDF
Vytautas Šlapkauskas
 
0 - 0 iš 14
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.