plugins.themes.bootstrap3.article.main669110063ef4a

Arūnas Paukštė

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – paanalizuoti terorizmą, šio reiškinio esmę, požymius ir apibrėžti jo sąvoką.
Pirmiausia atribojamos teroro, teroristinių veikų ir terorizmo sąvokos, daroma išvada, kad terorizmas – tai naują aktualiją įgijęs socialinis reiškinys, esantis būtent kriminologinės studijos objektu.
Terorizmo analizė galima tik aiškiai apibrėžus terorizmą sudarančių teroristinių veikų sąvoką, todėl šiame darbe gana detaliai aprašomi teroristinių veikų požymiai, atskiriama, ką galima laikyti teroristinėmis veikomis, ko – ne. Taip pat išryškinamos ir teorinės, ir praktinės priežastys, trukdančios tarptautiniam konsensusui dėl vienos teroristinių veikų, o kartu ir vienos terorizmo sąvokos.
Straipsnyje taip pat apžvelgiamos tarptautinės teisės aktuose pateikiamos teroristinių veikų sąvokos, jų konstravimo mechanizmai, pateikiamas tokių sąvokų įvertinimas atsižvelgiant į šio reiškinio politinį atspalvį.
Po tokios studijos turėtų būti lengviau suvokti terorizmo esmę bei numatyti galimus kovos su terorizmu ir jo prevencijos būdus.

plugins.themes.bootstrap3.article.details6691100640ab0

Skyrius
Mokslo straipsnis