JTO ir NATO bendradarbiavimas įgyvendinant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1540

Dalia Vitkauskaitė-Meurice

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos Jungtinių Tautų Organizacijos ir Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijos bendradarbiavimo galimybės kovojant su branduoliniu terorizmu. Išsamiai atskleidžiamos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) priėmimo aplinkybės ir jos įgyvendinimas tarptautinės teisės subjektų, tokių kaip tarptautinės organizacijos. Straipsnio autorė nagrinėja Jungtinių Tautų ir Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijos bendradarbiavimo ribas įgyvendinant 1540 (2004) rezoliuciją, kuri siekia pažaboti masinio naikinimo ginklų, galinčių būti panaudotais terorizmo tikslais, platinimą. Straipsnis atskleidžia, kad nepaisant abiejų organizacijų, kurių tikslas yra taikos ir saugumo palaikymas regioniniu ar universaliu lygmeniu, panašumų, jų bendradarbiavimas šioje srityje įgyvendinant rezoliuciją 1540 (2004) nėra pakankamai išplėtotas.

Raktiniai žodžiai


Jungtinės Tautos; Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija; terorizmas; tarptautinis bendradarbiavimas; tarptautinės organizacijos; nusiginklavimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-2-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195