Terorizmas: jo priežastys ir raidos tendencijos

Darijus Beinoravičius

Santrauka


Straipsnyje, atsižvelgiant į terorizmo kaip reiškinio teisinio pobūdžio ypatumus, aptariama terorizmo sąvokos problematika. Terorizmo reiškinį mokslininkai analizuoja politiniu, ekonominiu, sociopsichologiniu požiūriais, nors vis daugiau dėmesio skiriama teisiniams teoriniams šio reiškinio ypatumams.
Išsamesnė terorizmo analizė straipsnyje parodo, kad „terorizmo“ sąvokos vartojimas, neatsižvelgiant į šio reiškinio priežastis, paverčia kovą su terorizmu ideologiniu įrankiu, kartu keliama vis didesnė grėsmė žmogaus teisėms. Straipsnyje analizuojamos terorizmo priežastys, numatomos ir tolesnės terorizmo raidos pasaulyje tendencijos.

Raktiniai žodžiai


terorizmas; teroras; demokratijos procesas; digarchija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195