Articles

KAUNO POLICIJOS FAKULTETO STUDENTŲ PROFESINĖ KARJERA

Egidijus Nedzinskas, Antanas Janušauskas

KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ POLICIJOS PAREIGŪNŲ PRAKTINĖJE VEIKLOJE ANALIZĖ

Edmundas Štarevičius, Robertas Veršinskas, Aurelija Morkūnienė

ŽINIASKLAIDA IR AGRESIJA

Gediminas Žukauskas, Robertas Veršinskas, Algis Jasulaitis

NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO ASPEKTAI LIETUVOJE

Egidijus Nedzinskas, Antanas Janušauskas, Povilas Vepšta, Vilius Velička, Darius Joneikis, Arvydas Uleckas

KREPŠINIS – SUDĖTINĖ BŪSIMŲJŲ STATUTINIŲ PAREIGŪNŲ LOKOMOCIJŲ LAVINIMO DALIS

Jonas Kurševičius, Robertas Veršinskas, Algirdas Muliarčikas