Numeris Pavadinimas
 
Tomas 27, Numeris 2 (2020): Jurisprudencija TEISINGUMO PRINCIPAS KAIP BAUSMĖS VYKDYMO ATIDĖJIMO PRIELAIDA Santrauka  PDF
Romualdas Drakšas
 
Tomas 98, Numeris 8 (2007): Jurisprudencija Baudžiamoji atsakomybė kaip nusikalstamos veikos padarymo teisinis padarinys Santrauka  PDF
Vytautas Piesliakas
 
Tomas 113, Numeris 11 (2008): Jurisprudencija Bausmės individualizavimas ir teisingumo principo įgyvendinimas skiriant bausmes Santrauka  PDF
Vytautas Piesliakas
 
Tomas 117, Numeris 3 (2009): Jurisprudencija Penitencinės sistemos teisinės raidos perspektyvos Lietuvoje Santrauka  PDF
Simona Mesonienė
 
Tomas 26, Numeris 18 (2002): Jurisprudencija Baudžiamųjų teisinių sankcijų raidos sociologiniai pradai Santrauka  PDF
Giedrė Lastauskienė
 
Tomas 121, Numeris 3 (2010): Jurisprudencija Lygtinio paleidimo instituto retrospektyva užsienio valstybėse ir Lietuvoje Santrauka  PDF
Simona Mesonienė
 
Tomas 47, Numeris 39 (2003): Jurisprudencija Bausmių veiksmingumo vertinimo problemos ir jų sprendimo būdai Santrauka  PDF
Sonata Mališauskaitė
 
Tomas 122, Numeris 4 (2010): Jurisprudencija Laisvės apribojimo bausmės realizacija Santrauka  PDF
Tomas Mackevičius, Marius Rakštelis
 
Tomas 52, Numeris 44 (2004): Jurisprudencija Elektroninis monitoringas bausmių sistemoje: tarptautinis ir nacionalinis kontekstas Santrauka  PDF
Simona Mesonienė
 
Tomas 18, Numeris 2 (2011): Jurisprudencija Viešųjų darbų bausmės realizacija Lietuvoje (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Tomas Mackevičius
 
Tomas 57, Numeris 49 (2004): Jurisprudencija 2000 metų Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse įteisintų bausmių, alternatyvių laisvės atėmimui, vertinimas, remiantis baudžiamosios politikos kontekstu Santrauka  PDF
Jonas Kačerauskas
 
Tomas 60, Numeris 52 (2004): Jurisprudencija Nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos, kylančios dėl baudžiamųjų įstatymų galiojimo laiko atžvilgiu Santrauka  PDF
Vytautas Piesliakas
 
Tomas 83, Numeris 5 (2006): Jurisprudencija Teisiniai lyginamieji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų aspektai Santrauka  PDF
Simona Mesonienė
 
Tomas 84, Numeris 6 (2006): Jurisprudencija Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas taikant su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes Santrauka  PDF
Marta Gavrilovienė
 
Tomas 95, Numeris 5 (2007): Jurisprudencija Kriminalinės bausmės tikslų aporija ir baudžiamoji politika Lietuvoje Santrauka  PDF
Saulius Arlauskas
 
0 - 0 iš 15
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.