Articles

POLICIJOS ORGANIZACIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ VERTYBIŲ YPATUMAI

Laima Ruibytė, Rūta Adamonienė, Darius Amilevičius

SAMBO IMTYNIŲ VAIDMUO STUDENTŲ RENGIMO PROCESE

Edmundas Štarevičius, Algis Mečkovskis