Vytautas Raudeliūnas – Lietuvos teisės istorikas

Vidmantė Giedraitytė,Antanas Šenavičius
PDF

129–144

PDF

217–238

Bankroto proceso užuomazgos Romėnų teisėje

Stasys Vėlyvis,Vilija Mikuckienė
PDF (English)

285–297