Articles

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI

Kristina Karosevičienė, Erika Matulionytė - Jarašūnė

MIGRATION: TRENDS, DYNAMICS AND CRITICAL ISSUES

Danguolė Seniutienė, Paulo Fernando Violante de Oliveira