Editorials

Articles

DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCE IN ITS IMPROVEMENT

Eldos T. Zhumagulov, Alua S. Zholdybalina, Galia A. Zhumasultanova, Almas A. Arzikulov

STAGES AND FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN KAZAKHSTAN

Assel Uskelenova, Yelena Filimonova, Sanim Zhanbyrbayeva, Lyailya Zhakypbek, Orazkul Dossymova

TRANSFORMATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM OF UKRAINE DURING DECENTRALISATION

Vasyl M. Martynenko, Olena B. Korotych, Yuliia V. Bokovykova, Vadim O. Yevdokymov, Liudmyla V. Naboka

MAIN ASPECTS OF DEVELOPMENT PROCESSES OF STRATEGIC PLANNING SYSTEMS IN UKRAINE

Sergii O. Kravchenko, Olena L. Yevmieshkina, Volodymyr I. Hornyk, Valentyna V. Karlova, Kseniia O. Velykykh

INNOVATIVE FOUNDATIONS FOR OPTIMIZING THE INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT

Oleg A. Diegtiar, Тetyana A. Kravchenko, Olena L. Yevmieshkina, Tetiana V. Sych, Yana M. Linetska

GENDER POLICY IN KAZAKHSTAN: PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM

Aigerim Kussaiynkyzy, Nataliia Aliushyna, Myrzabike Zhumabayeva, Anna Stychynska, Nataliia Lesko

KEY FACTORS IN THE FORMATION OF SYSTEMS OF INTERACTION BETWEEN LEGAL SERVICES IN CIVIL LAW IN UKRAINE

Oleksandr Horban, Viktoriya Bass, Oleksii Drozd, Maksym Kalatur, Kostiantyn Shkarupa

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS ON THE EXAMPLE OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Anar M. Aitkaliyeva, Zhanar K. Zhanabayeva, Larissa I. Kussainova, Aziya Kulubekova, Assel Kadyrbergenova

MEASURES OF STATE SUPPORT FOR INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Almagul Sh. Nurgaliyeva, Faya A. Shulenbayeva, Saltanat K. Kapysheva, Gulzhan T. Kunafina, Maxat T. Kulubekov