Articles

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS KARIŪNŲ RAUMENŲ NUOVARGIO IR ATSIGAVIMO KAITA ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPYJE

Irina Ramanauskienė, Linas Obcarskas, Auksė Pečiukaitienė, Vytautas Streckis, Ronaldas Endrijaitis

STATUTINIŲ PAREIGŪNŲ FIZINIS RENGIMAS

Robertas Veršinskas, Stanislovas Bagočiūnas, Vytautas Gaška