Kriminalistinės rašysenos ekspertizės istorinė raida Lietuvoje 1918–2000 m.

Jadvyga Ignatjeva, Janina Masiulienė

Santrauka


Straipsnyje, remiantis literatūros šaltiniais ir archyvine medžiaga, pateikti pagrindiniai raštotyros mokslo ir ekspertinės praktikos klausimai atskirais jos raidos etapais: prieškario Lietuvoje (1918–1940), sovietiniu laikotarpiu (1940–1990) ir paskelbus Lietuvoje nepriklausomybę (1990–2000). Jame nušviesta kaligrafinės ekspertizės ir grafologijos, kaip mokslų apie rašyseną, įtaka kriminalistinei rašysenos ekspertizei, apžvelgtas pedagogų, psichologų bei prieškario laikotarpio kriminalistų ekspertų indėlis kuriant pažangesnes rašysenos tyrimo metodikas.
Straipsnyje pažymėta buvusios Tarybų Sąjungos mokslininkų raštotyrininkų įtaka įtvirtinant sukurtus rašysenos tyrimo mokslinius pagrindus bei kuriant naujus ir tobulinant tradicinius rašysenos tyrimo metodus Lietuvoje. Nušviestos pagrindinės mokslinio darbo kryptys, aptartas autorystės ekspertizės mokslinių pagrindų sukūrimas ir jų tobulinimas lietuvių kalba parašytiems tekstams tirti, pabrėžta atliktų matematinių kibernetinių tyrimų svarba rašysenos ekspertizėms.
Apžvelgti pagrindiniai darbai, atlikti raštotyros srityje nepriklausomybės laikotarpiu, numatyta pagrindinė mokslinio raštotyros darbo kryptis. Pateikti retesni rašysenos tyrimo atvejai iš mūsų tautos kultūrinio ir mokslinio palikimo.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195