plugins.themes.bootstrap3.article.main669854f1d4e71

Ieva Deviatnikovaitė

Santrauka

M. Römeriui teko ginti Lietuvos interesus ne tik būnant nacionaliniu teisėju Nuolatiniame tarptautinio teisingumo teisme, kai šis nagrinėjo Klaipėdos krašto statuto aiškinimo ir Geležinkelio Panevėžys–Saldutiškis bylas, bet ir Tautų Sąjungos Asamblėjos kulisuose Ženevoje bei Nuolatinėje taikinimo komisijoje Hagoje. Vykti į Ženevą M.  Römerį pakvietė Lietuvos Vyriausybė. Jo užduotis buvo kalbėtis su Klaipėdos krašto konvenciją pasirašiusių valstybių teisininkais, stengiantis juos argumentuotai įtikinti, kad Lietuva, priėmusi Teismų santvarkos įstatymą ir kitus teisės aktus, kiek jie susiję su Klaipėdos krašto justicija ir jos valdymo klausimais, nepažeidė Konvencijos. O vizitas į Hagą dirbti Nuolatinėje taikinimo komisijoje buvo susijęs su konfliktu tarp Lietuvos ir Danijos tiesiant geležinkelio liniją Telšiai–Kretinga. Lietuvos teisės istorijos literatūroje apie šiuos du vizitus tik užsiminta. Jie nebuvo detaliai išanalizuoti. Straipsnyje nuodugniai atskleidžiamos vizitų aplinkybės, priežastys ir rezultatai. 

plugins.themes.bootstrap3.article.details669854f1d8a1b

Skyrius
Mokslo straipsnis