Baltarusijos Respublikos baudţiamojo proceso įstatymų pakeitimas pagal tarptautinius standartus

Sergej Boriko

Santrauka


Per pastaruosius 5 metus nusikalstamumas Baltarusijoje padidėjo 24,4 proc. Sunkių nusikal-timų padaugėjo net 3 kartus. 1993 m. ištirta 73,8 proc., 1997 m. – 55,7 proc. visų nusikaltimų. Pa-daugėjo ir ekonominių, smurtinių bei organizuotų nusikaltimų.
BR VRM įsteigė Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija komitetą, Tyrimų komitetą, Kovos su nelegaliu narkotikų platinimu departamentą. Visų šių institucijų tikslas – stiprinti kovą su nusikalstamumu. 1992 m. vasario mėnesį įsteigtas Valstybinis finansinių tyrimų komitetas. Be to, priimti nauji Milicijos, Kriminalinių tyrimų departamento veiklos, Advokatūros, Teisinės sistemos, Teisėjų statuso įstatymai. Baigiami rengti Baudžiamasis kodeksas ir Baudžiamojo proceso kodeksas.
Į kodeksus įtrauktos “įkalinimo iki gyvos galvos”, “suėmimo” ir naujos nusikaltimų sudėties sąvokos (“nusikalstamos organizacijos įkūrimas”, “nelegalių pajamų legalizavimas”, “priverstinis sutarties pasirašymas” ir kt.).
Pasikeitė ir baudžiamojo persekiojimo pobūdis. Baudžiamųjų bylų, iškeltų dėl nukentėjusiojo skundo, skaičius padidėjo iki 14, bylų, iškeltų dėl nukentėjusiojo skundo bendra tvarka, – iki 17, bylų, iškeltų skubos tvarka, – iki 37. Nauji teisinės sistemos elementai yra teismo proceso dalyvių apsaugos priemonės, informacijos apie teisiamąjį konfidencialumas, anoniminis tyrimas, uždaras teismo posėdis, atleidimas nuo atvykimo į teismo posėdį, draudimas skleisti informaciją, įspėjimas, namų areštas.
Taigi galime teigti, kad Baltarusijos įstatymai, teisinė sistema ir teisėtvarkos institucijos atitinka tarptautinius standartus. Kova su nusikalstamumu tampa veiksmingesnė, geriau ginamos teismo proceso dalyvių teisės ir interesai.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195