Požiūrio į teisinę atsakomybę paieška

Giedrė Lastauskienė

Santrauka


Asmuo, gebąs suprasti savo veiksmus ir numatyti jų padarinius, įsipareigoja sau ir kitiems elgtis tinkamai, t.y. savo veiksmais nepadaryti ţalos kitų individų teisėms, o jei žala vis dėlto atsiranda – ją atlyginti. Individo elgesys privalo būti teisiškai atsakingas. Kiekvienas iš mūsų tik tada gali reikalauti iš visuomenės pagarbos savo subjektinėms teisėms, kai pats gerbia (ir tai įrodo savo elgesiu) kito asmens subjektines teises. Taigi visiems ir kiekvienam turi būti aišku, kad vienintelė galimybė taikiai gyventi kartu ir kurti bei naudotis jau sukurtais visuomeniniais gėriais – tai individo pareiga elgtis atsakingai.
Nauja pažiūra į teisę, kaip į socialinio kompromiso priemonę, reikalauja įvertinti ir vieną svarbiausių teisės institutų – teisinę atsakomybę.
Šis laikmetis verčia naujai pažvelgti į daugelį teisinių institutų. Labai keista, bet teisinės atsakomybės institutas Lietuvoje beveik neanalizuojamas. Reikia pasakyti, kad ir kitų šalių jurisprudencija daugiausia dėmesio skiria atskirų teisės šakų atsakomybei.
Straipsnio autorė nebando formuluoti vienintelės teisingos teisinės atsakomybės sampratos, tik siūlo nevengti ieškoti bendrų atsakingumo, kaip asmens elgesio mato (pozityviosios atsakomybės), bei retrospektyviosios atsakomybės sąlyčio taškų. Mums įprastose teisinės atsakomybės sampratos teorijose galima įžvelgti

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195