Civilinės atsakomybės draudimas: interesų derinimo problemos

Leonas Virginijus Papirtis, Saulius Bulka

Santrauka


Šiuo metu įgyvendinamas savanoriškas civilinės atsakomybės draudimas neužtikrina draudėjo ir nukentėjusiojo teisėtų turtinių interesų. Galiojantys įstatymai nepateikia civilinės atsakomybės draudimo sutarties sampratos ir nenustato tokių draudimo sutarčių minimalių reikalavimų. Dėl to gali būti neteisingai suvokiama civilinės atsakomybės draudimo paskirtis, sutarties prigimtis bei jos tikslai. Įvertinant nelygią draudiko bei draudėjo, kaip draudimo sutarties šalių, padėtį būtina nustatyti principinius kriterijus, kurie būtų privalomi sudarant civilinės atsakomybės draudimo sutartis. Šiais kriterijais būtų įmanoma užtikrinti draudėjo, nukentėjusiojo bei draudiko teisėtų interesų pusiausvyrą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195