Būtinas gynėjo dalyvavimas ikiteisminio tyrimo metu - įtariamųjų, turinčių fizinių ar psichikos trūkumų (sutrikimų), teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo procesinė garantija

Jolanta Kanapeckaitė

Santrauka


Viena iš svarbiausių prielaidų, kad įtariamasis galėtų savarankiškai pasinaudoti baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtintoms teisėmis, – jo procesinis veiksnumas. Veiksnumas gali sutrikti dėl fizinių trūkumų arba psichikos sutrikimų. Dėl pastarųjų trūkumų (sutrikimų) „nukenčia“ įtariamojo procesinis aktyvumas, gebėjimas savarankiškai įgyvendinti teises, ginti teisėtus interesus. Svarbu tokiems proceso dalyviams užtikrinti specialias sąlygas, kurios kompensuotų psichikos trūkumų (sutrikimų) sukeltus sunkumus ginant savo teisėtus interesus, t. y. užtikrinti papildomų procesinių garantijų įgyvendinimą baudžiamojo proceso metu.
Baudžiamojo proceso įstatymas numato kai kuriuos ypatumus užtikrinant įtariamųjų, turinčių fizinių ar psichikos trūkumų (sutrikimų), teises ir teisėtus interesus. Straipsnyje trumpai aptariamas vienas iš jų, svarbi įtariamųjų, turinčių fizinių ar psichikos trūkumų (sutrikimų), teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo garantija – būtinas gynėjo dalyvavimas ikiteisminio tyrimo metu; nagrinėjama šio instituto svarba, atskleidžiami kai kurie diskusiniai aspektai.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; ikiteisminis tyrimas; psichikos arba fiziniai trūkumai (sutrikimai); įtariamasis; gynėjas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195