Ikiteisminio tyrimo formos Prancūzijos Respublikoje

Artūras Panomariovas, Ramūnas Ramanauskas

Santrauka


Straipsnyje aptariamos Prancūzijos baudžiamajame procese įtvirtintos nusikalstamų veikų tyrimo formos. Atsižvelgiant į tai, kad Prancūzijos baudžiamojo proceso normos formuojamos ir tobulinamos apie 200 metų, keltina hipotezė, kad Prancūzijos nusikalstamų veikų tyrimo sistema yra pakankamai nuosekli ir parengta ir kad nusikalstamų veikų tyrimo procesas bei atskiri tokio tyrimo elementai šioje valstybėje tiesiogiai priklauso nuo padarytos (daromos) nusikalstamos veikos sunkumo laipsnio bei pobūdžio arba nusikalstamos veikos darymo aplinkybių. Todėl šiai hipotezei patvirtinti arba paneigti nagrinėjamas Prancūzijos ikiteisminio tyrimo institutas, daugiausia dėmesio sutelkiant į ikiteisminio tyrimo formas bei jų ypatumus. Kita vertus, šio darbo tikslas nėra tik išanalizuoti Prancūzijoje ilgametės patirties suformuotą nusikalstamų veikų tyrimą, autoriai taip pat siekia išskirti tuos Prancūzijos ikiteisminio tyrimo atlikimo aspektus, apie kuriuos nebuvo pagalvota rengiant Lietuvos baudžiamojo proceso kodeksą.

Raktiniai žodžiai


ikiteisminis tyrimas; apklausa; apklausos būdai; baudžiamasis procesas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195