Kriminalistinė profilaktika ikiteisminiame tyrime: situacijos analizė

Lina Novikovienė

Santrauka


Greito ir išsamaus nusikalstamų veikų atskleidimo uždavinys, kurį įtvirtina Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1 straipsnis, neatsiejamai susijęs su nusikaltimų profilaktika. Profilaktinės veiklos sėkmė labai daug priklauso nuo to, ar išsamiai atliekamas ikiteisminis tyrimas, ar surenkami duomenys apie atskirus nusikaltimo sudėties elementus, taip pat apie jo darymą nulėmusias priežastis ir sąlygas.
Renkant ir tikrinant nusikalstamai veikai ištirti reikalingą informaciją, bene svarbiausi yra ikiteisminio tyrimo veiksmai, kurie yra vienas pagrindinių procesinių informacijos, apie nusikalstamos veikos darymą nulėmusias priežastis ir sąlygas, gavimo šaltinių. Nusikalstamos veikos padarymą nulėmusios priežastys ir sąlygos dažniausiai nustatomos atliekant tuos pačius ikiteisminio tyrimo veiksmus, kuriais atskleidžiamos ir kitos tiriamos nusikalstamos veikos aplinkybės. Pareigūnas, atliekantis ikiteisminį tyrimą, išaiškinti aplinkybes, nulėmusias nusikalstamos veikos darymą, gali atlikdamas daugelį įstatyme numatytų ikiteisminio tyrimo veiksmų. Kai kurie ikiteisminio tyrimo veiksmai, kuriais siekiama nustatyti veikos darymą nulėmusias priežastis ir sąlygas, atliekami daug dažniau nei kiti.
Straipsnyje analizuojamas autorės atliktas empirinis tyrimas – anketavimas, kurio metu buvo apklausiami pareigūnai, atliekantys ikiteisminį tyrimą. Tyrimu buvo siekiama nustatyti, kokius ikiteisminio tyrimo veiksmus atliekant išaiškinamos nusikalstamos veikos padarymą nulėmusios priežastys ir sąlygos, kokios procesinės prievartos priemonės taikomos užkertant kelią tolesnei jau žinomų asmenų nusikalstamai veiklai.

Raktiniai žodžiai


kriminalistinė profilaktika; ikiteisminis tyrimas; ikiteisminio tyrimo veiksmai; procesinės prievartos priemonės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195