Dabartinės Lietuvos šeimos teisės modelio kūrimas tautinio atgimimo ir pirmaisiais nepriklausomybės atkūrimo metais (1988–1992)

Stasys Vėlyvis, Henrikas Šadžius

Santrauka


Straipsnyje retrospektyviai apžvelgiami tautinio atgimimo metų ir pradinio laikotarpio atkūrus nepriklausomybę šeimos teisės idėjų raida bei politiniai, ekonominiai, socialiniai ir psichologiniai veiksniai, lėmę šeimos santykių formavimąsi. Remiantis to meto priimtais teisės aktais parodoma, kaip Lietuvos Konstitucijos projektuose, Aukščiausiosios Tarybos, Vyriausybės teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje kristalizavosi šiuolaikinės šeimos teisės idėjos. Nagrinėjama naujojo Santuokos ir šeimos kodekso rengimo pirmosios darbo grupės veikla. Teigiama, kad aptariamuoju laikotarpiu nuveiktas darbas kuriant šeimos santykių reguliavimo teisinę bazę tapo svariu indėliu kuriant dabartinį šeimos teisės modelį Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai


dabartinė Lietuvos Respublikos šeimos teisė; civilinis kodeksas; šiandieninės Lietuvos Respublikos šeimos teisės kūrimo etapai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195