Baudžiamojo proceso prievartos priemonių samprata

Egidijus Losis

Santrauka


Straipsnyje tiriama baudžiamojo proceso prievartos priemonių samprata, atskleidžiama lyginamosios analizės metodu nagrinėjant baudžiamojo proceso teisės moksle egzistuojančias prievartos priemonių sampratas, jų materializaciją baudžiamojo proceso įstatymuose: 1) prievartos priemonių samprata, kuria remiantis prievartos priemonėmis laikytinos tik procesinės priemonės ir būdai, kuriais siekiama užtikrinti netrukdomą baudžiamąjį procesą, neapimant tyrimo veiksmų duomenims (įrodymams) byloje patikrinti, rinkti; 2) prievartos priemonių samprata, kuria remiantis prievartos priemonėmis laikytinos visos žmogaus teises ir laisves varžančios procesinės priemonės ir būdai, kuriais siekiama procesinių tikslų. Nagrinėjant prievartos priemonių sampratą tiriama baudžiamojo proceso prievartos priemonių esmė, būdai, kuriais prievartos priemonės modeliuoja žmogaus elgesį ir sudaro sąlygas rinkti bylai reikšmingus duomenis (įrodymus). Skiriami ir nagrinėjami du prievartos priemonių būdai, kuriais varžomos1 proceso dalyvių teisės ir laisvės: 1) įpareigojantis patį proceso dalyvį suvaržyti savo atitinkamas teises ir laisves; 2) suvaržantis asmens teises ir laisves nepriklausomai nuo jo valios.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; prievarta; baudžiamojo proceso prievartos priemonės; žmogaus teisių ir laisvių varžymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195