Teisinių santykių subjektai vykdymo procese

Egidija Stauskienė

Santrauka


Kai kuriais atvejais teismo procesas nesibaigia teismo sprendimo priėmimu. Materialinei subjektinei teisei įgyvendinti būtinas ir antrasis teisminės gynybos etapas – priverstinis teismo sprendimo vykdymas. Teismui kaip valdžios institucijai valdingi įgaliojimai suteikti ne tik valstybės vardu priimti sprendimus, bet ir prievarta užtikrinti priimto teismo sprendimo įvykdymą. Tačiau vykdymo procesas, nors ir būdamas baigiamąja civilinio proceso stadija, pasižymi tam tikra specifika. Vykdymo procese susiklostantiems teisiniams santykiams būdingas subjektų daugetas, valdingi įgaliojimai vykdymo procese suteikti ne tik teismui, bet ir teismo sprendimus vykdančiam subjektui – antstoliui. Klausimas dėl civilinių procesinių teisinių santykių struktūros doktrinoje sprendžiamas nevienareikšmiškai. Autorė šiame straipsnyje atskleidžia pagrindines civilinio proceso teisės doktrinoje išsakytas nuomones dėl teisinių santykių, jų struktūros bei juose dalyvaujančių subjektų.

Raktiniai žodžiai


procesinis teisinis santykis; vykdymo procesas; teisinių santykių subjektai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195