plugins.themes.bootstrap3.article.main6698592436236

Eitvydas Zurba

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas naujos redakcijos Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, kuris įsigaliojo nuo 2023 m. liepos 1 d., įtvirtintas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio institutas. Straipsnyje aptariama, kodėl kilo poreikis įstatyme įtvirtinti naują institutą, taip pat aptariamos egzistuojančios šio instituto atitiktys tarptautinėje teisėje. Analizei pasitelkta Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto praktika. Atsižvelgiama į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, taip pat į Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje. Be to, straipsnyje kritiškai apžvelgiamas sprendimų (ne)skirti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį priėmimo algoritmas, aptariama nacionalinių teismų praktika atvejais, kai sprendimas (ne)skirti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį yra apskundžiamas.

plugins.themes.bootstrap3.article.details6698592437b78

Skyrius
Mokslo straipsnis