plugins.themes.bootstrap3.article.main669855dea24fa

Laura Matjošaitytė

Santrauka

Rinkimai yra pagrindinis demokratijos elementas ir būdas, kuris leidžia piliečiams išreikšti savo valią ir dalyvauti valdžios formavime. Kad rinkimai vyktų pagal aiškias, visiems vienodai suprantamas procedūras ir būtų užtikrinta, kad visi piliečiai galėtų lygiomis sąlygomis dalyvauti rinkimuose, neatsižvelgiant į jų lytį, tautybę, socialinę padėtį ar kitas aplinkybes, priimami rinkimų organizavimą ir vykdymą reglamentuojantys teisės aktai. Straipsnyje atskleidžiama, koks sudėtingas ir ilgas teisinis procesas lydėjo Rinkimų kodekso rengimą ir priėmimą. Taip pat analizuojama, kaip pasikeitė rinkimų teisinis reglamentavimas įsigaliojus Rinkimų kodeksui ir kodėl, nepraėjus nei metams nuo net šešis ordinarinius teisės aktus pakeitusio kodifikuoto teisės akto taikymo pradžios, gausu siūlymų jį keisti. Straipsnyje taip pat analizuojama, kodėl Rinkimų kodeksas išsiskiria iš kitų Lietuvoje galiojančių kodeksų aukštesne teisine galia, nors dėl procedūrinių teisės normų didelės apimties rinkimų teisei yra būdingas dar didesnis detalumas nei kitoms kodifikuotoms teisės sritims. 

plugins.themes.bootstrap3.article.details669855dea3e4d

Skyrius
Mokslo straipsnis