plugins.themes.bootstrap3.article.main65e06d9d5707e

Remigijus Jokubauskas Darius Bolzanas

Santrauka

Vykdomojo rašto išdavimas yra viena iš būtinųjų sąlygų pradėti priverstinio vykdymo procesą, kadangi be vykdomojo dokumento šis procesas negali būti  pradedamas. Kai ginčo šalis nevykdo teismo sprendimo gera valia (savanoriškai), kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal šį sprendimą, kuris gali būti pateikiamas vykdyti antstoliui priverstinai. Straipsnyje nagrinėjama, kokioms sąlygoms esant teismas turi teisę išduoti vykdomąjį raštą ir kokios problemos kyla teismų praktikoje sprendžiant šį klausimą. Straipsnyje nagrinėjama, kaip turėtų būti formuluojama sprendimo rezoliucinė dalis siekiant užtikrinti operatyvų vykdomojo rašto išdavimą, kaip suprantamas sprendimo vykdytinumas sprendžiant vykdomojo rašto išdavimo klausimą. Taip pat straipsnyje analizuojama, kokiais atvejais vykdomasis dokumentas (vykdomasis raštas) gali būti su(si)grąžinamas užbaigus
vykdomąją bylą, o ne išduodamas naujas.

plugins.themes.bootstrap3.article.details65e06d9d59b6d

Skyrius
Mokslo straipsnis