plugins.themes.bootstrap3.article.main661df1682f1d1

Eitvydas Zurba

Santrauka

Straipsnyje analizuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucijų (Žmogaus teisių komiteto, Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto, Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto)
praktika LGBT+ asmenų teisių užtikrinimo klausimais. Šiame darbe Žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos sistemoje suformuoti standartai lyginami
su Jungtinių Tautų sistemoje suformuotais standartais parodant, kad su išimtimis šios
dvi tarptautinės teisės sistemos suformavo panašius standartus LGBT+ asmenų teisės
į privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą, teisės skleisti informaciją apie LGBT+ ir teisės į LGBT+ asmenų taikius susirinkimus srityse. Straipsnyje analizuojama naujausia
praktika šiose srityse brėžiant istorines analogijas ir taip darant pagrįstas prielaidas dėl
to, kaip Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucijų
praktika galėtų vystytis toliau.

plugins.themes.bootstrap3.article.details661df16830b91

Skyrius
Mokslo straipsnis