##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Eitvydas Zurba

Santrauka

Straipsnyje analizuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucijų (Žmogaus teisių komiteto, Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto, Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto) praktika LGBT+ asmenų teisių užtikrinimo klausimais. Šiame darbe Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos sistemoje suformuoti standartai lyginami su Jungtinių Tautų sistemoje suformuotais standartais parodant, kad su išimtimis šios dvi tarptautinės teisės sistemos suformavo panašius standartus LGBT+ asmenų teisės į privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą, teisės skleisti informaciją apie LGBT+ ir teisės į LGBT+ asmenų taikius susirinkimus srityse. Straipsnyje analizuojama naujausia praktika šiose srityse brėžiant istorines analogijas ir taip darant pagrįstas prielaidas dėl to, kaip Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucijų praktika galėtų vystytis toliau.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis