plugins.themes.bootstrap3.article.main661e0bcfe4be2

Ieva Deviatnikovaitė

Santrauka

M. Römeris dienoraščiuose rašydavo įvairiausiais teisės klausimais. Rašė jis ir apie bylas, kurios buvo nagrinėjamos Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme Hagoje, kuriame iškilusis Lietuvos teisininkas dalyvavo kaip teisėjas ad hoc (arba – nacionalinis Lietuvos teisėjas). Rašė apie 1932 m. nagrinėtą Klaipėdos krašto Statuto aiškinimo bylą, kuriai skyrė ne vieną dienoraščių 34 tomo lapą, žinoma, ir apie 1938 m. ir 1939 m. nagrinėtą geležinkelio Panevėžys–Saldutiškis bylą. Šis straipsnis skirtas būtent jai. Dienoraščiuose aprašydamas geležinkelio Panevėžys–Saldutiškis bylą, autorius gvildeno tarptautinės teisės klausimus, Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo bylų nagrinėjimo procesą, analizavo teisėjo ad hoc vaidmenį, ne tik teisines, bet ir politines, psichologines sprendimo priėmimo priežastis, detaliai aprašė teisėjų diskusijas, kai buvo svarstomas vienas ar kitas klausimas, bylos kilmę, teisines bylos subtilybes, Lietuvos delegaciją, Lietuvos gynimosi strategijos rengimą, ruošimąsi teisminiam procesui, pateikė savo nuomonę dėl Lietuvos pateiktų prieštaravimų. Straipsnio struktūrą lėmė bylos nagrinėjimo proceso eiga, stadijos. Mokslinę tyrimo bazę sudaro Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuose saugomų dviejų fondų medžiaga. Atliekant tyrimą taikyti istorinis, lyginamasis, analitinis, lingvistinis, deskriptyvinis, dokumentų analizės metodai

plugins.themes.bootstrap3.article.details661e0bcfe6840

Skyrius
Mokslo straipsnis