plugins.themes.bootstrap3.article.main664fb4454d5f2

Audronė Balsiukienė

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos restruktūrizavimo plano tvirtinimo nepritariant kreditoriams problemos, kylančios įvairiuose restruktūrizavimo proceso etapuose: derybose dėl restruktūrizavimo plano, teikiant restruktūrizavimo plano projektą teismui ir jį tvirtinant. Straipsnyje atskleidžiama absoliutaus ir santykinio prioriteto taisyklių reikšmė restruktūrizavimo procese, analizuojamas geriausių kreditorių interesų testas, taip pat nagrinėjama kreditorių teisinė padėtis restruktūrizavimo procese: jų skirstymas į restruktūrizavimo plano paveikiamus ir nepaveikiamus kreditorius, skirstymas į grupes, kuriose vėliau balsuojama dėl plano. Restruktūrizavimo plano tvirtinimo nepritariant kreditoriams procedūra siekiama sudaryti sąlygas pasinaudoti restruktūrizavimo, kaip prioritetinio mokumo problemų sprendimo būdo, galimybe. Tačiau, atsižvelgiant į teisinio reguliavimo neaiškumą, taikymo sudėtingumą, abejotina, ar tai gali būti priemonė veiksmingam restruktūrizavimo procesui užtikrinti. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – iškelti probleminius klausimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti tiek įstatymų leidėjas, tobulindamas teisės aktus, tiek teismai, kurie aiškina ir taiko įstatymus. Kadangi daug probleminių atvejų reikalauja itin išsamios analizės, straipsnyje nėra siekiama pateikti atsakymus ar konkrečią nuomonę dėl visų iškylančių klausimų.

plugins.themes.bootstrap3.article.details664fb4454f04d

Skyrius
Mokslo straipsnis