plugins.themes.bootstrap3.article.main664fb3ed5d574

Mindaugas Verbickas

Santrauka

Žmogaus teisė į technologijų pažangą – reikšminga teisės į sveikatą dalis, ypač įprasto gydymo neveiksmingumo atvejais. Gydymas smegenų ir kompiuterio sąsajos technologijomis yra vis labiau pasaulio mokslininkus dominanti ir sveikatos priežiūroje taikoma technologijų pažangos sritis. Tačiau vis dar tiriamų gydymo metodikų teisinis prieinamumo reglamentavimas yra tik besiformuojanti ir nusistovėjusiais valstybių teisės principais nepagrįsta praktika. Dėl to teisės moksle vis aktualesnės – žmogaus teisės į technologijų pažangą ir teisės į sveikatą sąveikos pusiausvyros užtikrinimo paieškos. Atsižvelgiant į tai, šiame straipsnyje apibendrinamos smegenų ir kompiuterio sąsajos technologijų rizikos atskleidžiant pagrindines teisinio reguliavimo problemų prognozes. Pagrindžiama, kad, norint užtikrinti žmogaus teises technologinės pažangos kontekste, būtina tinkamai atskleisti smegenų ir kompiuterio sąsajos technologijų rizikas. Taip pat straipsnyje akcentuojama laisvo ir informuotumu pagrįsto sutikimo reikšmė vertinant naudą ir rizikas. Tyrimas grindžiamas neurotechnologijų mokslininkų išvadomis apie smegenų ir kompiuterio sąsajos technologijų poveikio techninius, etinius ir socialinius aspektus.

plugins.themes.bootstrap3.article.details664fb3ed61113

Skyrius
Mokslo straipsnis