plugins.themes.bootstrap3.article.main664fcb75c76ab

Ieva Deviatnikovaitė

Santrauka

Įprasta M. Römerį laikyti Lietuvos konstitucinės teisės kūrėju. Tačiau jo akademinė ir visuomeninė veikla liudija tai, kad jis buvo ir Lietuvos administracinės teisės pradininkas. M. Römeris profesionaliausiai ir nuodugniausiai domėjosi administracinės teisės klausimais Lietuvoje, ypač kuriant administracinio teismo koncepciją. Būtent šis mokslininkas parašė pirmąją monografiją lietuvių kalba „Administracinis teismas“, susijusią su administracinės teisės institutu (administracinių aktų teisėtumo kontrole). Maža to, administracinės teisės tematiką teisininkas plėtojo savo straipsniuose, kitose knygose, studijose, dienoraščiuose, Vyriausiojo Tribunolo praktikoje, taip pat rengdamas Valstybės Tarybos statutą, Administracinio teismo įstatymo projektą, rašydamas įstatymų projektams aiškinamuosius raštus, konsultuodamas Seimo komisiją, rengusią vėlesnius Administracinio teismo įstatymo projektus. Norėdamas dėstyti administracinę teisę, valstybinės teisės paskaitų metu analizavo administracinių aktų teisėtumo kontrolės institutą profesionaliau nei tai darė administracinės teisės lektoriai per administracinės teisės paskaitas. kviesdamas Paryžiaus universiteto profesorius skaityti viešas paskaitas Lietuvos teisininkams apie Prancūzijos administracinę justiciją, norėdamas įsteigti Politikos mokslų mokyklą ir Administracinių mokslų institutą, siekdamas, kad Lietuvoje veiktų administracinis teismas ir trokšdamas būti jo teisėju.

plugins.themes.bootstrap3.article.details664fcb75c8f16

Skyrius
Mokslo straipsnis