##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Remigijus Jokubauskas Mykolas Kirkutis

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjama įmonės vadovo civilinės atsakomybės dėl laiku neinicijuoto įmonės nemokumo proceso taikymo problematika. Ši įmonės vadovo atsakomybės forma yra specifinė, siejama su pareigos inicijuoti nemokumo procesą pažeidimu, o jos tikslas – atlyginti įmonės kreditoriams padarytą žalą. Priėmus Juridinių asmenų nemokumo įstatymą ir reformavus nemokumo procesą, kyla klausimas, kokios yra šios atsakomybės taikymo sąlygos, taip pat – ar vadovui gali kilti civilinė atsakomybė už laiku neinicijuotą restruktūrizavimo procesą. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, straipsnyje nagrinėjami minėtos vadovo pareigos tikslai, prigimtis, užsieniovalstybių (Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Prancūzijos) teisinis reglamentavimas ir teismų praktika.Šiame straipsnyje nagrinėjamos tik neteisėtų veiksmų taikymo problemos: analizuojamos įmonės vadovo civilinės atsakomybės dėl laiku neinicijuoto nemokumo proceso sąlygos. Taip pat siekiama atskleisti, kada įmonės vadovui kyla pareiga inicijuoti nemokumo procesą, kokios aplinkybės turi būti vertinamos sprendžiant dėl šios pareigos vykdymo, kokie asmenys laikytini atsakingais dėl nemokumo proceso neinicijavimo laiku.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis