##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dovilė Šakalienė

Santrauka

Straipsnyje siekiama atskleisti kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo tiriant tarnybinius ir (ar) drausminius nusižengimus legitimumo problemas. Nagrinėjant šias problemas remiamasi visuminiu teisėtyros požiūriu. Visuminis teisėtyros požiūris pasirinktas siekiant atlikti kokybinį tyrimą, kitaip tariant, ne tik identifikuoti atskiras minėtų duomenų panaudojimo legitimumo problemas, bet jas sujungti į visumą, leisiančią pagrįstai atsakyti į svarbiausią šios publikacijos klausimą – ar kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimas tiriant tarnybinius ir (ar) drausminius nusižengimus yra teisėtas. Vadovaujantis visuminiu teisėtyros požiūriu minėtas duomenų panaudojimas analizuojamas taikant ne tik doktrininiams, bet ir socialiniams bei aksiologiniams tyrimams būdingus metodus. Remiantis jais, kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo legitimumas analizuojamas nustatant kriminalinės žvalgybos pradinį tikslą, tikslo kaitos priežastis ir pagrįstumą bei tokių duomenų panaudojimo galimybes baudžiamojo proceso paralelėje.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis