plugins.themes.bootstrap3.article.main661e00c378aab

Liutauras Lukošius

Santrauka

Straipsnyje analizuojami baudžiamosios atsakomybės už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą probleminiai aspektai. Autorius nagrinėja apgaulės ir nusikalstamų padarinių santykį, atskleidžia baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymą atribojimo nesuderinamumą. Analizuojamos apgaulės buhalterinėje apskaitoje formos, ryšys su nusikalstamais padariniais ir vertinimas. Remiantis Lietuvos teismų praktika, apibendrinami vertinamieji apgaulingos buhalterinės apskaitos padarinių kriterijai. Straipsnyje analizuojama buhalterinės apskaitos klaidos sąvoka ir jos įtaka vertinant buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, taip pat skirtumą nuo apgaulės buhalterinėje apskaitoje.

plugins.themes.bootstrap3.article.details661e00c37a57e

Skyrius
Mokslo straipsnis