plugins.themes.bootstrap3.article.main661b073ad58a0

Paulius Grendelis

Santrauka

ES rinkoje sparčiai ryškėja bylų tendencija, kai išimtinių teisių turėtojų veiksmai yra apribojami, remiantis dabartiniu ES konkurencijos teisės ekonominiu po- žiūriu į intelektinės nuosavybės teises. Šis faktas suponuoja poreikį ištirti šį ekonominį požiūrį ir išsiaiškinti, ar išimtinių teisių turėtojų veiksmai nėra neproporcingai ribo- jami, ignoruojant galimas tokių apribojimų pasekmes ir intelektinės nuosavybės teisių egzistuojančią naudą. Straipsnyje yra nagrinėjamos ES konkurencijos teisės ekonominio požiūrio į intelektinės nuosavybės teises esamos problemos, dėl kurių, labai tikėtina, kad dabartiniai išimtinių teisių turėtojų veiksmai yra neproporcingai varžomi inovacijų sąs- kaita esamos veiksmingos konkurencijos naudai. Straipsniu yra siekiama suformuoti alternatyvų ir labiau dinamišką ES konkurencijos teisės ekonominį požiūrį į intelektinės nuosavybės teises, kuriuo remiantis, išimtinių teisių turėtojų veiksmai galėtų būti patei- sinti, įvertinus ne tik ES konkurencijos teisei svarbius elementus, bet ir egzistuojančią intelektinės nuosavybės teisių naudą.

 

plugins.themes.bootstrap3.article.details661b073ad7ea7

Skyrius
Mokslo straipsnis