ES KONKURENCIJOS TEISĖS EKONOMINIO POŽIŪRIO Į INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES PROBLEMOS

Paulius Grendelis

Santrauka


ES rinkoje sparčiai ryškėja bylų tendencija, kai išimtinių teisių turėtojų veiksmai yra apribojami, remiantis dabartiniu ES konkurencijos teisės ekonominiu po- žiūriu į intelektinės nuosavybės teises. Šis faktas suponuoja poreikį ištirti šį ekonominį požiūrį ir išsiaiškinti, ar išimtinių teisių turėtojų veiksmai nėra neproporcingai ribo- jami, ignoruojant galimas tokių apribojimų pasekmes ir intelektinės nuosavybės teisių egzistuojančią naudą. Straipsnyje yra nagrinėjamos ES konkurencijos teisės ekonominio požiūrio į intelektinės nuosavybės teises esamos problemos, dėl kurių, labai tikėtina, kad dabartiniai išimtinių teisių turėtojų veiksmai yra neproporcingai varžomi inovacijų sąs- kaita esamos veiksmingos konkurencijos naudai. Straipsniu yra siekiama suformuoti alternatyvų ir labiau dinamišką ES konkurencijos teisės ekonominį požiūrį į intelektinės nuosavybės teises, kuriuo remiantis, išimtinių teisių turėtojų veiksmai galėtų būti patei- sinti, įvertinus ne tik ES konkurencijos teisei svarbius elementus, bet ir egzistuojančią intelektinės nuosavybės teisių naudą.

 


Raktiniai žodžiai


konkurencijos teisė, intelektinės nuosavybės teisė, ekonominis požiūris, ekonominis bendrumas, statinė konkurencija, dinamiška konkurencija, dinaminis veiksmingumas, protingumo taisyklė.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-21-28-1-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195