TEISĖ Į AKADEMINĘ LAISVĘ: TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI

Juozas Valčiukas

Santrauka


Straipsniu siekiama atskleisti teisės į akademinę laisvę ypatumus, nag­rinėjant teorinius šios teisės sampratos aspektus, susijusią teismų praktiką, taip pat ana­lizuojant aktualų Turkijos atvejį. Pirmame skyriuje atskleidžiama teisės į akademinę laisvę sąvoka, struktūra, santykis su kitomis fundamentaliomis teisėmis, įtvirtinimo nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose klausimas bei kai kurie istorinės rai­dos momentai. Toliau straipsnyje aptariami kai kurie teisės į akademinę laisvę prak­tiniai aspektai. Pateikiami svarbiausi JAV ir Europos teismų išaiškinimai. Konkrečiai gilinamasi į JAV Aukščiausiojo teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Trečiame skyriuje nagrinėjamas akademinės laisvės Turkijos Respublikoje – Stambulo Bogazici universiteto – atvejis, kuris atskleidžia su akademinės laisvės suvaržymais susijusias problemas.

Raktiniai žodžiai


teisė į akademinę laisvę, universiteto autonomija, demokrati­ja, teisė į saviraiškos laisvę, akademinis personalas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-21-28-1-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195