##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Juozas Valčiukas

Santrauka

Straipsniu siekiama atskleisti teisės į akademinę laisvę ypatumus, nag­rinėjant teorinius šios teisės sampratos aspektus, susijusią teismų praktiką, taip pat ana­lizuojant aktualų Turkijos atvejį. Pirmame skyriuje atskleidžiama teisės į akademinę laisvę sąvoka, struktūra, santykis su kitomis fundamentaliomis teisėmis, įtvirtinimo nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose klausimas bei kai kurie istorinės rai­dos momentai. Toliau straipsnyje aptariami kai kurie teisės į akademinę laisvę prak­tiniai aspektai. Pateikiami svarbiausi JAV ir Europos teismų išaiškinimai. Konkrečiai gilinamasi į JAV Aukščiausiojo teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Trečiame skyriuje nagrinėjamas akademinės laisvės Turkijos Respublikoje – Stambulo Bogazici universiteto – atvejis, kuris atskleidžia su akademinės laisvės suvaržymais susijusias problemas.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis