GYVYBINGUMO SAMPRATA IR VERTINIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO PROCESE

Remigijus Jokubauskas

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama gyvybingumo samprata ir jo reikšmė juridinių asmenų nemokumo procese. Restruktūrizavimas yra vienas kolektyvinių įmonės finansinių sunkumų sprendimo būdų, skirtas su mokumo problemomis susidūrusiai įmonei išsaugoti. Straipsnyje vertinama, kaip įmonių gyvybingumas suprantamas nemokumo procesą reglamentuojančiuose tarptautiniuose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisėje ir teisės doktrinoje. Analizuojamas kompleksinis gyvybingumo pobūdis, ekonominis įmonės padėties vertinimas, kokių tikslų buvo siekiama įtraukiant gyvybingumą į naująjį juridinių asmenų nemokumo proceso reguliavimą Lietuvoje. Gyvybingumas iš esmės yra ekonominė kategorija, kurios vertinimas reikalauja ne tik teisinių, bet ir specialių ekonominių, finansinių, verslo rinkos žinių. Taip pat nagrinėjama naujausia teismų praktika, aiškinant ir taikant gyvybingumo sąlygą restruktūrizavimo procese, ir nustatoma, kokios aplinkybės rodo įmonės gyvybingumą.

Raktiniai žodžiai


restruktūrizavimas, juridinio asmens gyvybingumas, nemokumo procesas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195