TYČINIO BANKROTO NUSTATYMO PROCESINĖS PROBLEMOS

Remigijus Jokubauskas, Vigintas Višinskis

Santrauka


Straipsnyje analizuojami tyčinio bankroto tikslai ir prašymų pripažinti bankrotą tyčiniu nagrinėjimo problemos, taip pat pateikiami siūlymai, kaip tobulinti tyčinio bankroto institutą. Aptariama, kokia yra tyčinio bankroto instituto istorinė raida, teisinis reguliavimas užsienio valstybėse. Straipsnyje nagrinėjama, kokias teisinio reguliavimo naujoves tyčinio bankroto srityje įnešė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas. Autorių nuomone, naujasis nemokumo proceso teisinis reguliavimas iš esmės pakeitė prašymų pripažinti bankrotą tyčiniu procedūrą, kadangi teismas turi ne tik spręsti dėl tyčinio bankroto pagrindų, bet ir ta pačia nutartimi, kuria išsprendžiamas šis klausimas, nuspręsti dėl asmenų, sukėlusių tyčinį bankrotą. Aptariama, kaip teismas tokio pobūdžio bylose privalo užtikrinti suinteresuotų asmenų teisės į teisingą teismą garantijas ir nemokumo (bankroto) proceso veiksmingumą. Nagrinėjama, koks yra tokiu atveju byloje dalyvaujančių asmenų statusas ir procesinės jų teisės bei pareigos.

Raktiniai žodžiai


tyčinis bankrotas, teisė į teisingą teismą, nemokumo procesas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195