ASMENS DUOMENŲ KIEKIO MAŽINIMO PRINCIPO ĮGYVENDINIMAS FINANSŲ ĮSTAIGOSE

Marius Laurinaitis, Darius Štitilis, Egidijus Verenius

Santrauka


Finansų įstaigos skirtingais tikslais tvarko didelius asmens duomenų kiekius. Vieni iš asmens duomenų tvarkymo tikslų yra (gali būti) susiję su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Remdamosi principu „pažink savo klientą“, finansų įstaigos renka duomenis apie planuojamas apyvartas sąskaitose, turimus giminaičius, susijusius su politika, ir pan. Šiame straipsnyje autoriai paminėtą asmens duomenų tvarkymą identifikavimo tikslais vertina iš Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatyto duomenų kiekio mažinimo principo pozicijų ir nagrinėja, ar asmens duomenų tvarkymas šiais tikslais gali būti laikomas proporcinga veikla, t. y. vykdomas apibrėžtais tikslais ir tik tiek, kiek to reikia. Straipsnyje autoriai aptaria ir pristato susijusį teisinį reguliavimą bei nagrinėja tokio reguliavimo tikslus. Apžvelgiamos ir asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos bei jų taikymas tvarkant asmens duomenis paminėtais tikslais.

Raktiniai žodžiai


Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, duomenų apsauga, duomenų subjektas, duomenų valdytojas, asmens duomenų kiekio mažinimo principas, finansų įstaiga.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195