DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMO TEISINIO REGULIAVIMO YPATUMAI

Rasa Grigonienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami darbuotojų, kaip atskiros duomenų subjektų grupės, asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos užtikrinimo ypatumai. Tyrime keliami tokie uždaviniai: išnagrinėti, ar visi teisiniai pagrindai, nustatyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir kokiais atvejais yra tinkami ir priimtini tvarkant darbuotojų asmens duomenis; ištirti darbuotojų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslingumo ribas bei nustatyti perteklinių duomenų kaupimo rizikas; išanalizuoti darbuotojų asmens duomenų saugojimo teisinį reguliavimą Lietuvoje ir jo atitiktį Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytiems asmens duomenų saugojimo trukmės apribojimo bei duomenų kiekio mažinimo principams.
Dėl darbo santykių dalyvių ypatingos padėties ir netolygaus galios balanso pasiskirstymo darbdaviui tenka didesnė atidumo, konkretumo, detalumo ir aiškumo užtikrinimo pareiga tinkamai informuojant darbuotojus apie jų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

Raktiniai žodžiai


darbuotojų asmens duomenų tvarkymas, darbuotojo sutikimas, asmens duomenų saugojimas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195