ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS VAIDMENS PASIKEITIMAI PRIĖMUS BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ

Raimondas Andrijauskas, Danguolė Morkūnienė

Santrauka


Naują asmens duomenų apsaugos reguliavimą paskatino būtinybė visose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse užtikrinti aukštus ir vienodus asmens duomenų apsaugos standartus bei siekis garantuoti vieną iš pagrindinių žmogaus teisių – teisę į asmens duomenų apsaugą, taip pat sudaryti sąlygas skaitmeninės ekonomikos plėtrai ir sustiprinti kovą su nusikalstamumu ir terorizmu. 2016 m. balandžio 27 d. priimtas duomenų apsaugos paketas suskirstė visų ES asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, įskaitant Lietuvos, istoriją į dvi dalis: iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir po jo. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas lėmė didesnius ar mažesnius pokyčius pačioje institucijoje ir faktiškai visose Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklos srityse vykdant reglamente nustatytas užduotis. Straipsnyje analizuojama, ar ir jei taip, tai kaip, asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos nueiti pirmieji žingsniai taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą paklojo efektyvios asmens duomenų apsaugos pamatus.

Raktiniai žodžiai


asmens duomenys, asmens duomenų apsauga, privataus gyvenimo neliečiamumas, duomenų valdytojas, duomenų subjektas, priežiūros institucija, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Europos duomenų apsaugos valdyba.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195