AR KONSTITUCINĖ INFORMACIJOS LAISVĖ YRA PRIORITETINĖ?

Ramutė Ruškytė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas Konstitucinio Teismo suformuluotos informacijos laisvės sampratos, jos turinio apimties, subjektų ir reikšmės kitų teisių kontekste bei šios laisvės ribojimo pagrindų aiškinimas Konstitucinio Teismo aktuose. Atliekant Konstitucinio Teismo nutarimų analizę nagrinėjami argumentai, kuriais jis grindžia savo priimtus baigiamuosius aktus bylose, susijusiose su informacijos laisve.
Straipsnyje tiriama, ar Konstituciniam Teismui taikant įvairius aiškinimo metodus gaunamas informacijos laisvės sampratos, jos turinio, ribojimų pagrindų aiškinimo rezultatas konkrečiais aspektais pagal apimtį atspindi plečiamąjį ar siaurinamąjį aiškinimą, lyginant su lingvistine informacijos laisvės išraiška Konstitucijos 25 straipsnyje. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje užrašyto informacijos laisvės lingvistinio teksto ir jos konteksto (konstitucinės doktrinos) ypatumai atskirais atvejais bus palyginti su Lietuvai artimo regiono valstybių konstitucijų tekstais bei konstitucinių teismų, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais. Kartu vertinama (tam skirtas ir atskiras paskutinis skyrius), ar galima konstitucinėje doktrinoje aptikti tam tikrų informacijos laisvės aspektų aiškinimo stoką.

Raktiniai žodžiai


konstitucinė jurisprudencija, konstitucinė informacijos laivė, nuomonė, įsitikinimai, aiškinimo metodai.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-2-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195